Home > Computers and Internet > StyleCop is now open source

StyleCop is now open source

Som nogen maaske ved saa er jeg med til at udvikle StyleCop. Et tool der er med til at sikre at din C# forbliver le leaselig of forstaaelig.
Det er et arbejdet jeg har vaeret en del af i nogen aar ved siden af mit betalende arbejde.
 
Men i disse uger er der sket noget spaendende – fordi efter at have vaeret et internat vaerktoej i mange aar, blev vi  i 2008 enigne om at lade folk udenfor Microsoft have adgang til StyleCop. Og nu er vi gaaet et skridt videre og har sat StyleCop paa skinner som et open source projekt. Jason og jeg er meget spaendte paa at se hvad det kan bibringe for StyleCop i fremtiden.
Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: